Podium: Overpijnzingen

Pijnbestrijding. Geen mensenrecht zonder mythen
Amanda Kluveld
Algofobie: een kwaal van de moderne mens?
Norbert Vogel
Naar draaglijke chronische pijn
Jasper de Jong en Lisan Ravensbergen
De pijn is voorbij
Joke Herngreen
Pijn: ervaring en uitdrukking
Wim Dekkers
Wat moet er worden geheeld?
Irene van de Giessen
Fourteen stations – Het verbeelden van pijnPDF
Ignace Schretlen
Anders kijken naar pijn door nieuwe DSM V
Wim Hullegie
Over innerlijke pijn
Kea Fogelberg
Pijn bij vissen
Bernice Bovenkerk
Overdenking: Pijn
Frank van de Poel

PDF

NVBe onderwijsmiddag 2014 “Nieuwe didactische werkvormen in het ethiekonderwijs aan niet-filosofen”

Datum: 18 november 2014.

Tijd: 13.30u – 17.00u

Locatie: Belle van Zuylenzaal, Academiegebouw Utrecht. Domplein 29, 3512 JE Utrecht

Klik hier voor een routebeschrijving naar het Academiegebouw.

Thema: Nieuwe didactische inzichten leiden tot nieuwe werkvormen. Dat geldt uiteraard ook in het ethiekonderwijs. Om de nieuwigheid op waarde te schatten, moeten we ons – opnieuw – afvragen wat we willen dat studenten leren. Wat moeten niet-ethici van ethiek weten? Gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van reflectie of om het aanleren van professioneel gedrag? Wat dragen de nieuwe werkvormen ertoe bij? Waarom zijn zij beter geschikt dan de oude? Wat is precies de functie van ethische theorieën en/of van inleefsessies, casus, film e.d. bij het bereiken van de doelstellingen van ons onderwijs?

Opzet: De middag wordt een combinatie van een interactief workshop-gedeelte en korte lezingen over de achtergronden en doelstellingen van ethiekonderwijs.

  1. We beginnen met interactieve workshops over de verschillende nieuwe werkvormen. Hier gaat het om het ervaren van nieuwe werkvormen en om het gesprek over de vraag wat we willen dat studenten leren. Wat dragen deze nieuwe werkvormen daaraan bij? Waarom zijn ze beter geschikt dan andere werkvormen?
  • Katrien Cornette (UZ Leuven) is de coördinator van sTimul (www.stimul.be), een zorgethisch lab in Lubbeek (Leuven). Op deze simulatieafdeling worden verschillende inleefsessies aangeboden waarin studenten als zorgontvanger of zorggever aan de slag gaan. Zij zal de verschillende werkvormen introduceren aan de hand van casus uit de praktijk van het zorgethisch lab, en gaat in gesprek met het publiek over de ervaringen. Presentatie (PDF)
  • Els Maeckelberghe (UMCG) maakte de film, ‘Integrity Factor’, voor integriteitsonderwijs aan (medisch) studenten. ‘Integrity Factor’ is een interactieve film die elke onderzoeker uitdaagt zichzelf vragen te stellen, beslissingen te nemen en de gevolgen ervan onder ogen te zien. Zij toont delen van de film en nodigt u uit keuzes te maken. Gemaakte keuzes bepalen hoe het verhaal verdergaat. Vervolgens gaat Els Maeckelberghe in gesprek met het u over de vraag  wat studenten ervan leren en wat deze specifieke werkvorm  daaraan bijdraagt. Presentatie (PDF)

We vervolgen met korte lezingen over de achtergronden / doelstellingen van ethiekonderwijs.

De spreeksters behandelen wat zij vinden dat niet-ethici over ethiek zouden moeten weten: gaat het om het stimuleren van reflectie of aanleren van wat het goede is? Verder over de vraag hoe je dat bereikt en wat de functie is van nieuwe didactische werkvormen.

  • Mariëtte van den Hoven is universitair docent aan het Ethiek Instituut aan de Universiteit Utrecht. Z e is o.a. coördinator van het onderwijs aan niet-filosofie studenten en heeft een tweejarig project binnen de Universiteit dat zich richt op het verbeteren van ethieko Als je arts wilt worden, wil je geen filosoof worden en wie een beta-opleiding kiest, lijkt soms een andere leerstijl te hebben dan een typische geesteswetenschapper. Maakt dit, als het waar is, verschil voor de manier waarop je ethiek doceert aan scheikundestudenten, diergeneeskundigen, biologen, verpleegkundestudenten en ga zo maar door? Wat zijn ‘basis-ingrediënten’ en wat is optioneel in ethiek-educatie? Hier zal de presentatie zich op richten. Presentatie (PDF)
  • Margreet van der Cingel werkt als hogeschool hoofddocent en senioronderzoeker Persoonsgerichte zorg voor ouderen bij de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Innoveren in de ouderenzorg van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij is nauw betrokken bij curriculumontwikkeling en werkt mee aan het ontwerpen van het landelijk opleidingsprofiel bachelor2020 verpleegkunde. Vanuit die rollen zal zij reflecteren op hoe je studenten bijbrengt wat een goede verpleegkundige is en vertellen over haar ervaringen in het hoger beroepsonderwijs. Presentatie (PDF)

III.   Daarna gaan we in gesprek met sprekers en publiek over bovenstaande vragen.

  • Gespreksleiders: Anke Oerlemans en Lieke van der Scheer.

We besluiten met een borrel.

Deelnemen? U kunt zich aanmelden bij Suzanne van Vliet (s.vanVliet@uu.nl). Vermeld daarbij in de onderwerp-regel ‘Aanmelding onderwijsmiddag NVBe 2014’. Schrijf in de email of u lid bent van de NVBe, of dat u lid wilt worden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging (leden) of een factuur (niet-leden). Deelname voor NVBe-leden is gratis en kost voor niet-leden €12,50. (Bij afmelding van minder dan 1 week van tevoren is men een bedrag van €5,- aan administratiekosten verschuldigd.)

 

PODIUM mrt 2014, Thema: De rol van bio-ethiek bij wetsevaluaties

Inleiding
André Krom en Virgil Rerimassie

“Bij iedere wetsevaluatie die aan bioethische thema’s raakt, zou eigenlijk een ethicus betrokken moeten zijn” Een interview met Ineke Bolt
Virgil Rerimassie & André Krom

De rol van empirisch-ethisch onderzoek in wetsevaluaties
Elleke Landeweer & Guy Widdershoven

De expertise van bio-ethici komt het beste uit de verf bij wetsevaluaties
Lonneke Poort

Bio-ethiek is geen standaardonderdeel van wetsevaluaties en dat is prima
Heleen Weyers

Alpartijdigheid van de bio-ethicus is noodzakelijk bij wetsevaluaties
Wilma Göttgens

Deugt een wet? Politiek antwoord vraagt om inbreng van ethici
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Over de betrokkenheid van ethici in wetsevaluaties via ZonMw
Maarten Slijper

Berichten van het Rathenau Instituut
Marjolijn Heerings

Mededelingen vanuit het CEG
Myrthe Lenselink

PDF

PODIUM dec 2013, Thema: Kosten in de zorg

Inleiding : Kosten in de Zorg
Stans van Egmond, Eric van de Laar, Lieke van der Scheer (themaredactie)

Zorgkosten, realiteit, retoriek
Eric van de Laar en Jan Peil

Er is geen panacee. Kostenbeheersing in de zorg vergt brede visie
Karel-Peter Companje en Robert Vonk

Zorguitgaven: lust en last
Johan Polder

Op weg naar waardecreatie in de zorg: van Ego naar Eco
Michel van Schaik

Financiële blik op zorgkosten vertroebelt discussie
Marcel Canoy

Beheersing van de zorguitgaven: boekhouders en dijkenbouwers
Marc Pomp

Hernieuwde verkenning van fair innings in een veranderende demografie
Robin Pierce

Zorgbeleid & het belang van mensenrechten
Martin Buijsen

Recensie: Dick Kleinlugtenbelt, Levenskunst. Bevriend raken met jezelf
Dorine Bauduin

Berichten van het Rathenau Instituut
Marjolijn Heerings

PDF

PODIUM sept 2013, Thema: De Euthanasiepraktijk

Inleiding
themaredactie: Dorine Bauduin en Niels Nijsingh

Klaar met leven: de open vragen
Govert den Hartogh

Te vroeg sterven om niet te laat te zijn
Peter van Luijn en Heleen van Luijn

Goed sterven: een daad van humaniteit
Henk Manschot en Marian Verkerk

Het precaire evenwicht tussen zelfbeschikking en menselijke waardigheid
Bart Koopman, Bart-Jan Heine en Joost van der Valk

Het verhaal van mijn tante en de goede dood
Anoniem

Over zieke en levensmoede mensen en hun kennis
Frans Vosman

Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie vraagt om morele zorgvuldigheid
Eric Ettema, Andrea Ruissen, Guy Widdershoven

De schriftelijke wilsverklaring als levend document
Guy Widdershoven e.a.

Euthanasie, de morele ervaringen van de arts
Marjanne van Zwol

PDF