Podium: Overpijnzingen

Pijnbestrijding. Geen mensenrecht zonder mythen
Amanda Kluveld
Algofobie: een kwaal van de moderne mens?
Norbert Vogel
Naar draaglijke chronische pijn
Jasper de Jong en Lisan Ravensbergen
De pijn is voorbij
Joke Herngreen
Pijn: ervaring en uitdrukking
Wim Dekkers
Wat moet er worden geheeld?
Irene van de Giessen
Fourteen stations – Het verbeelden van pijnPDF
Ignace Schretlen
Anders kijken naar pijn door nieuwe DSM V
Wim Hullegie
Over innerlijke pijn
Kea Fogelberg
Pijn bij vissen
Bernice Bovenkerk
Overdenking: Pijn
Frank van de Poel

PDF