oproep! – NVBe-prijs 2015: Publiek debat op het gebied van de bio-ethiek

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek schrijft eens per drie jaar een competitie uit voor de NVBe-prijs, die tijdens het jaarsymposium wordt uitgereikt. In 2015 vindt het jaarsymposium plaats op 5 maart in Utrecht.

Eerder werd de prijs uitgereikt voor artikelen en boeken op het gebied van de bio-ethiek, de laatste keer naar een voorbeeld buiten de geschreven media. In 2015 zal de prijs worden toegekend aan een originele, inspirerende en(/of) diepgaande bijdrage aan:

 Publiek debat op het gebied van de bio-ethiek.

 Het gaat hierbij om een geschreven bijdrage – van krantenartikel tot boek tot website – aan een brede publieke discussie, of aan een debat dat zich voornamelijk afspeelt binnen een beroepsgroep, als het onderwerp maar ligt binnen het aandachtsgebied van de Vereniging. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Gegadigden worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden en het geschreven product waarmee ze willen meedingen in te zenden. Ook is het mogelijk om (een product van) iemand anders voor te dragen.

De inzending dient te worden vergezeld van een korte (250 woorden) toelichting over de manier waarop deze inzending heeft bijgedragen aan het stimuleren en verdiepen van open bio-ethisch debat. Niet-digitale inzendingen graag in drievoud.

Sluitingsdatum: 1 februari 2015.

Inzendingen sturen naar: info@nvbe.nl met in de onderwerpregel: NVBe-prijs 2015

of per post:
Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek
NVBe-prijs 2015
p/a UU Janskerkhof 13a
3512 BL Utrecht

Criteria

De criteria voor de toekenning van de NVBe prijs sluiten aan bij de doelstellingen van de NVBe, zoals opgenomen in haar statuten:

  • het stimuleren van de bio-ethiek in relevante sectoren van de wetenschap en de samenleving;
  • het stimuleren van contacten tussen vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden, instellingen en organisaties die betrokken zijn bij bio-ethische kwesties;
  • het hooghouden van de waarde van een open discussie over verschillende bio-ethische problemen in wetenschap en samenleving;
  • het weergeven van de discussie in de bio-ethiek in Nederland.

Daar komt voor deze editie dus bij dat het gaat om een geschreven bijdrage – van krantenartikel tot boek tot website – aan een brede publieke discussie, of aan een debat dat zich voornamelijk afspeelt binnen een beroepsgroep.

Prijswinnaars ontvangen eer, een toespraak, juryrapport, certificaat en bloemen. De leden van het bestuur van de NVBe zijn, evenals de leden van de jury, uitgesloten van deelname.

Jury:

Ghislaine van Thiel (UMC Utrecht)

Gert Olthuis (Radboud UMC)

Clemens Driessen – vz – (Wageningen Universiteit)

Doel van deze prijsvraag is om waardering uit te spreken voor bijdragen aan publiek debat in de bioethiek, om het belang van dit debat te benadrukken en om daarbij inspirerende en originele voorbeelden van het verdiepen, verbreden, of gewoon voeren van debat breed onder de aandacht te brengen.