Onderwijsmiddag NVBe – 11 oktober 2016

13.30-17.00 uur. (Inloop vanaf 13.00 met koffie en thee)

Sweelinckzaal (begane grond), Universiteit van Utrecht

Drift 21, 3512 BR Utrecht

Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs aan Hogescholen en UMC’s

Programma:

Inleiding: “Botsende waarden”

Suzanne van de Vathorst – Erasmus MC en AMC

In deze inleiding komen enkele voorbeelden aan bod van problemen waar zorg-professionals tegenaan kunnen lopen, die (mede) veroorzaakt kunnen worden door verschillen in cultuur en/of levensovertuiging. Deze verschillen kunnen leiden tot communicatieproblemen, tot elkaar normoverschrijdend gedrag verwijten, of zelfs tot conflicten van waarden. Ethiekonderwijs kan professionals helpen deze conflicten zoveel mogelijk te onderscheiden, zodat althans een deel van de problemen oplosbaar wordt.

Workshop: “Ethiek en diversiteit in het geneeskundeonderwijs van VUmc”

Maaike Muntinga – VUmc

In jaar 2 van de geneeskundeopleiding van VUmc school of medical sciences (VUmc SMS) wordt sinds een jaar het practicum ‘Zorgethiek en Diversiteit’ gegeven. Doel van dit practicum is dat studenten kennis nemen van thema’s zoals in- en uitsluiting in de gezondheidszorg, dat ze een zorgethisch perspectief kunnen toepassen op (cross-culturele) dilemma’s in de klinische praktijk, en dat ze kunnen reflecteren op hun eigen rol bij het omgaan met verschillende verwachtingen ten aanzien van zorgverleners en gezondheidszorg (culturele en morele sensitiviteit). Aan de hand van de inhoud van het practicum (o.a. een filmpje van een Nederlands-Turkse longarts) en de docent- en studentenevaluaties krijgen deelnemers aan de workshop inzicht in de manier waarop binnen het VUmc SMS onderwijs ethiek en diversiteit samen worden gebracht.

Workshop: “Palliatieve sedatie en moslimpatiënten in de Nederlandse context”

Roukayya Oueslati – Universiteit Leiden

Palliatieve sedatie wordt in Nederland gezien als normaal medisch handelen. Toch kan het voor sommige patiënten een complex ethisch vraagstuk zijn waarin religieuze waarden een rol spelen. Als een voorbeeld van ethiekonderwijs aan studenten zal in deze workshop aan de hand van een casus uit de praktijk ingegaan worden op deze islamitische waarden en op hoe er binnen het islamitische ethische kader omgegaan wordt met nieuwe medische ontwikkelingen.

Workshop: “Dat is nou eenmaal normaal in hun cultuur”

Ad Beckeringh – Hogeschool Rotterdam

In deze workshop krijgen de deelnemers, net als de studenten van de HBO-V opleiding in Rotterdam, een korte introductie in de begrippen cultuurrelativisme, cultuurabsolutisme/-monisme en pluralisme. Vervolgens worden enige voorbeelden (korte cases) gebruikt om hen typisch relativistische, c.q. monistische en pluralistische uitlatingen te laten herkennen.

Na de inleidende presentatie volgen 3 workshops van ethiekdocenten om u zelf verschillende vormen van ethiekonderwijs rond het thema culturele en levensbeschouwelijke diversiteit te laten ervaren. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de workshops met alle deelnemers samen, of roulerend met groepjes deelnemers gegeven worden. U hoeft dus niet te kiezen en kunt alle 3 de workshops bijwonen. Na de workshops is er ruim de gelegenheid met elkaar en de sprekers van gedachten te wisselen over het thema en hoe dit in het ethiekonderwijs vorm te geven. Daarna sluiten we de middag af met een borrel.

Deelnemen? U kunt zich aanmelden voor de onderwijsmiddag via emailadres: ledenadministratie@nvbe.nl. Vermeld daarbij in de onderwerp-regel ‘Aanmelding onderwijsmiddag NVBE 2016’. Schrijf in de email of u lid bent van de NVBe, of dat u lid wilt worden (zie: lidmaatschap). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging (leden) of een factuur (niet-leden). Deelname voor NVBe-leden is gratis en kost voor niet-leden €12,50.