Podium 2016-3: kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk onderzoek

De vele gezichten van wetenschappelijke integriteit
Bart Penders
De invloed van de financieringsbron op de kwaliteit en integriteit van klinisch geneesmiddelenonderzoek
Henk Jan Out
Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen betekent niet automatisch een verbetering van de kwaliteit van de kindergeneeskunde. Pleidooi voor een Learning Healthcare System
Martine de Vries
Betere kwaliteit en vertaalbaarheid van pre-klinisch wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Een pleidooi voor een expliciete wereldwijde doelstelling
Merel Ritskes-Hoitinga en Harald Schmidt
Van statistische significantie naar klinische relevantie
Fenneke Blom en Judith J.M. Rijnhart
Toegankelijkheid en hergebruik van medisch-wetenschappelijke onderzoeksdata
Heleen van Luijn
De rol van de CCMO en Medische Ethische Toetsingscommissies bij het bewaken van kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk onderzoek
Joop van Gerven
Enkele problemen en dilemma’s van METC’s bij wetenschappelijke (en dus ethische) toetsing
Rien Janssens en Frits Lekkerkerker
Investeer in het toezicht op de uitvoering van onderzoek!
Jacqueline van Oijen, Kor Grit en Roland Bal

download de PDF: podium-16-3 – kwaliteit onderzoek