NVBe Onderwijsmiddag

Beste NVBE-leden, beste geïnteresseerden, beste allemaal,
Graag nodigen wij u uit voor de Onderwijsmiddag van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek ‘De rol van theorie in ethiekonderwijs’ op dinsdagmiddag 21 november 2017 in Utrecht.

De onderwijsmiddag 2017 zal in het teken staan van de rol van ethische theorieën in ethiekonderwijs binnen verschillende disciplines. In hoeverre wordt theorie gebruikt om ethiekonderwijs te doceren? Wat zijn de leerdoelen van het ethiekonderwijs? Wat willen we studenten meegeven? En wat is de rol van theorie hierin?

Sprekers uit verschillende disciplines (gezondheidszorg, dier en milieu) met een eigen visie op ethiekonderwijs zullen deze middag aan het woord komen. Daarnaast willen we graag met u in debat over dit thema. Het zal een interactieve middag worden.

Sprekers:
Mariëlle Diepeveen is docent en onderzoeker medische ethiek bij VUmc (afdeling Metamedica). Zij doet promotieonderzoek naar het ethiekonderwijs binnen de geneeskundeopleiding.

Gilbert Leistra is docent-onderzoeker aan Hogeschool Van Hall Larenstein. In zijn onderwijs maakt hij gebruik van praktisch filosofische handvatten om studenten te laten reflecteren op hun toekomstige beroepspraktijk.

Jos Kole is universitair docent ‘Beroepsethiek in de gezondheidszorg’ bij het Radboudumc (afd. IQ healthcare). Hij heeft zich gespecialiseerd in beroepsethisch onderwijs en onderzoek, en publiceert daar geregeld over. Zie http://www.joskole.nl

Het programma start om 13.30 uur (vanaf 13.00 uur inloop met koffie en thee). De middag zal om 17.00 uur worden afgesloten met een borrel.

Locatie: Academiegebouw (Belle van Zuylenzaal), Domplein 29, Utrecht.

Deelnemen? U kunt zich aanmelden voor de onderwijsmiddag via emailadres: ledenadministratie@nvbe.nl . Vermeld daarbij in de onderwerp-regel ‘Aanmelding onderwijsmiddag NVBe 2017’. Schrijf in de email of u lid bent van de NVBe. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging (leden) of een factuur (niet-leden). Deelname voor NVBe-leden is gratis en kost voor niet-leden €17,50.

Natuurlijk mag u deze uitnodiging verspreiden onder mogelijk geïnteresseerden.