Onderwijsmiddag 2020 –> 2021

Vorig jaar (2020) kwam de NVBe-onderwijsmiddag helaas te vervallen. Dit o.a. in verband met Covid-19. We streven er naar om in november 2021 weer een onderwijsmiddag te organiseren, dit keer over de rol van kunst en verbeelding in ethiekonderwijs. Hoe kan beeldende kunst, muziek, literatuur of een andere vorm bijdragen aan reflectie op bijvoorbeeld beleving van ziekte en gezondheid, waarden in de zorg, morele dilemma’s of een thema binnen de bio-ethiek? Samen verkennen we de mogelijkheden, aan de hand van concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk.