NVBe Jaarsymposium 26 oktober 2020

Het jaarsymposium van de NVBe gaat dit jaar over Verschuivende rollen in de ethiekondersteuning”. Centraal staat de vraag hoe aandacht voor ethische kwesties en zingeving in de zorg in Nederland is georganiseerd, en welke rol ethici en geestelijk verzorgers daarin (kunnen) spelen.

Wanneer:                     26 oktober 2020*

Waar:                           Utrecht (zaal volgt z.s.m.)

Hoe laat:                      13:00 – 16:30 uur (met borrel na afloop)

Toelichting

Aanleiding voor het jaarsymposium zijn de ervaringen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE), waar geestelijk verzorgers zich ethici zijn gaan noemen omdat ze van mening zijn dat dit beter past bij de taken die zij vervullen. Deze professionals doen patiëntenzorg en houden zich ook bezig met ethische kwesties (o.a. moreel beraad en ethiekbijeenkomsten en scholing voor personeel) en het ethiekbeleid van de instelling. Ethiek wordt daarbij breed opgevat, is pluralistisch van aard, ideologisch bescheiden en niet langer religieus geïnspireerd.

Andersom zijn er ook professionals die niet opgeleid zijn tot geestelijk verzorger maar wel doen aan ‘counseling’ van patiënten met existentiële en  morele vragen, iets wat voorheen vooral aan geestelijk verzorgers voorbehouden was. Deze professionals heten nu allemaal ‘ethicus’. In hun nieuwe rollen kunnen ethici dus ook betrokken raken bij het verlenen van zorg.

Het is al langer zo dat geestelijk verzorgers en ethici zich op dezelfde terreinen bewegen: in ethische commissies van instellingen, in ethiekonderwijs aan zorgprofessionals. Maar vanuit verschillende disciplines en/of afdelingen.  Op sommige plekken zien we dat deze domeinen/disciplines die eerder gescheiden waren, zich nu met elkaar mengen, zeker nu geestelijke verzorging zijn religieuze karakter lijkt te verliezen. Onduidelijk is echter hoe breed deze ontwikkeling precies speelt, en in welke vormen. Met dit symposium draagt de NVBe er graag aan bij om dat in kaart te brengen. Aan bod komen o.a. de volgende vragen: Welke ontwikkelingen deden en doen zich de laatste jaren voor in afdelingen Geestelijke verzorging en/of Ethiek? Tot welke vragen en spanningen leiden deze (nieuwe) ontwikkelingen? Wat is nodig om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?

Met bijdragen van: prof. dr. Gaby Jacobs (Universiteit voor Humanistiek), prof. dr. Jenny Slatman (Tilburg University), dr. Eric van de Laar (Catharina Ziekenhuis Eindhoven), drs. Ger Palmboom (Meander Medisch Centrum), drs. Gert van Dijk (KNMG, Erasmus Medisch Centrum), en een spreker vanuit het Radboudumc (nader info volgt).

*           Onder voorbehoud dat het overheidsbeleid hiervoor in oktober ruimte biedt. Uiteraard zullen alle voorschriften voor social distancing en hygiëne in acht worden genomen.