Author Archives: andrekrom

Decembernummer Podium voor Bio-ethiek gaat over promotieonderzoek in de bio-ethiek. Wilt u bijdragen?

Oproep: De redactie van Podium voor Bio-ethiek nodigt promovendi uit een bijdrage te schrijven voor een themanummer over promotieonderzoek op het gebied van de bio-ethiek in Nederland en Vlaanderen.

In het komende decembernummer van het Podium voor Bio-ethiek bieden we promovendi in Nederland en Vlaanderen graag de kans om te laten zien op welke fronten de bio-ethiek hen bezig houdt. Die fronten mogen wat ons betreft zo breed mogelijk zijn. Het mag gaan over ziekte en gezondheid, over identiteit en moraal, over voedsel, leven, natuur en dieren, over recht, solidariteit en duurzaamheid, over de rol van technologische ontwikkelingen bij dit alles, of over een onderwerp waar misschien niemand nog aan denkt.

We richten ons op iedereen die bezig is met een proefschrift of dat recentelijk heeft afgerond. Wat we van je vragen is een centraal of spannend punt uit je onderzoek voor het voetlicht te brengen, eerste bevindingen van empirisch werk te presenteren, een vastgeroest denkbeeld aan het wankelen te brengen, of een hoog zittend argument te ventileren. We zijn heel benieuwd wat we daarvan kunnen leren over de staat van de bio-ethiek in Nederland.

Onder de noemer van Hora est! wijdde het Podium voor Bio-ethiek in december 2011 eveneens een nummer aan lopend promotieonderzoek op het gebied van de bio-ethiek. Het resultaat was een staalkaart van bijdragen, waarvan het merendeel over bio-ethische vraagstukken in de zorg, en een aantal over duurzaamheid, technologie van gedragsbeïnvloeding, en waardengericht ontwerpen van software. Inmiddels zijn we tien jaar verder.

Wat is er vandaag de dag gaande in het promotieonderzoek op het gebied van de bio-ethiek?

Wil je een bijdrage leveren aan het Podium voor Bio-ethiek over je promotieonderzoek, stuur dan vóór 21 juli een voorstel (max. 150 woorden) naar de themaredactie: dirk@dirkstemerding.nl

Er is plaats voor maximaal 15 bijdragen, te verschijnen in het komende decembernummer. De redactie reageert binnen tien dagen op je voorstel. Bij de selectie van de voorstellen streven we naar spreiding, zowel inhoudelijk wat betreft de besproken deelterreinen, als geografisch wat betreft instituten en universiteiten. Ook als je voorstel niet geselecteerd wordt nemen we het onderwerp van je project graag op in een overzicht van promotieonderzoek in Nederland en Vlaanderen dat zich beweegt op het terrein van de bio-ethiek.

Als we je uitnodigen om je abstract uit te werken, is de deadline voor de eerste complete versie (max. 1000 woorden) 20 september 2021. De deadline voor de definitieve versie is 25 oktober 2021. De themaredactie beslist of een artikel uiteindelijk al dan niet wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat je bijdrage wat betreft stijl en inhoud voor een breed publiek aantrekkelijk moet zijn.