Lidmaatschap

De vereniging kent zowel institutionele leden (waaronder ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen enz.) als individuele leden (afkomstig uit uiteenlopende wetenschappelijke en onderzoeksdisciplines, alsmede praktijk- en beleidsorganisaties).

 

Voordelen:
1. Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch netwerk.
2. Driemaandelijks gratis het Podium toegestuurd.
3. Uitnodiging en gratis toegang tot het NVBe-jaarsymposium.
4. Uitnodiging en gratis toegang tot de NVBe-onderwijsmiddag
5. Gratis ontvangst jaarlijks gepubliceerde pre-advies.

Contributie
Reguliere individuele leden kunnen kiezen uit drie verschillende opties:

  • NVBe-lidmaatschap plus digitaal Podium (per e-mail): €40,00 per jaar
  • NVBe-lidmaatschap plus gedrukt Podium (per post): €45,00 per jaar
  • NVBe-lidmaatschap plus digitaal én gedrukt Podium: €50,00 per jaar

AIO’s en studenten betalen € 25.
Voor instituten kost het lidmaatschap jaarlijks € 200.

U betaalt altijd de contributie voor het hele jaar. Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij u vóór 1 december opzegt. Opzeggen in december betekent dat u ook voor het komend kalenderjaar nog contributie verschuldigd bent.

Aanmelden
Behoort u of uw instituut tot de doelgroep van de vereniging en onderschrijft u haar doelstelling, dan bent u van harte welkom als lid van de NVBe.

U kunt daartoe het Aanmeldformulier in PDF downloaden, invullen en opsturen naar de ledenadministratie:

Bij aanmelding als nieuw lid ontvangt u (zo lang de voorraad strekt) als welkomstgeschenk de jubileumbundel Ethiek in discussie (Van Gorcum 2011). Als u zich voor het lopend kalenderjaar aanmeldt, krijgt u alle reeds verschenen publicaties van dat jaar alsnog toegestuurd.

Opzeggen

Tenzij u opzegt vóór 1 december wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient te gebeuren d.m.v. een e-mailbericht naar de ledenadministratie. Wie in december opzegt, blijft ook voor het komend kalenderjaar contributie verschuldigd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s