Podium voor Bioethiek

Eén van de doelen van de NVBe is om bio-ethisch debat te faciliteren en bevorderen. De NVBe publiceert daartoe haar Podium voor Bio-ethiek. U kunt deze bulletins als pdf-bestand bekijken.

2019-1 Gene-editing: uitdaging voor een publieke dialoog
2019-2 Biopolitiek en het Preventieakkoord
2019-3 Natuur binnen of buiten het hek
2018-1 Bio-ethische kwesties in een etno-cultureel-diverse samenleving
2018-2 Ethiek en praktijk anno 2018
2018-3 Medicalisering van de zwangerschap
2018-4 De uitdaging van het Antropoceen
2017-1 Tekort aan Organen
2017-2 Ethiek van One Health
2017-3 Voltooid Leven
2017-4 Hersenwetenschap, grensverlegging, ethiek
2016-1 Voedselzekerheid
2016-2 Plicht tot Mantelzorg?
2016-3 Kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk onderzoek
2016-4 Natuur & Natuurlijkheid
2015-1  Nieuwe didaktische werkvormen in ethiekonderwijs
2015-2 De zorgperikelen van de participatiesamenleving
2015-3 Van bioethiek naar biopolitiek
2015-4 Ouderenmishandeling
2014-1 De rol van bio-ethiek bij wetsevaluaties
2014-2  Overbehandelen
2014-3  Overpijnzingen –    Verbeelding van Pijn: Ignace Schretlen
2014-4  Nietzsche’s Grote Gezondheid
2013-1 Vaccinatie
2013-2 Verveling
2013-3 Euthanasie
2013-4 Kosten in de Zorg
2012-1 Duurzaamheid
2012-2 Zorgen om Marktwerking
2012-3 IAB Congres
2012-4 Multiculturaliteit en Zorg
2011-1 Staalkaart
2011-2 De Goede Patient
2011-3 Neuro-ethiek
2011-4 Ethiek van anti-Aging medicine
2011-5 Hora est! Promotieonderzoek in de bio-ethiek
2010-1 Biologie van moraal
2010-2 Ouderdom en de dood
2009-1 Bio-ethiek en activisme hoe ver mag je gaan
2009-2 Ethische expertise
2009-3 Juridisering & Professionele Autonomie
2008-1 Ethiek en politiek
2008-4 Is dit (het goede) leven
2007-1 De prijs van een levensjaar
2007-2 Hulp bij zelfdoding
2007-3 Nieuwe technieken en beinvloeding van gedrag in de gezondheidszorg
2007-4 Geinformeerde toestemming in de 21ste eeuw
2006-1 Genomics
2006-2 Ethiek onderwijs
2006-3 Dierproeven en de toekomst van de dierethiek
2006-4 Eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid
2005 – 1  Ethische kwesties rond kinderen
2005 – 2  Lucht uw hart!
2005 – 3  Zorg om ouderschap
2005 – 4  Wildheid