Instructie bijdragen

Bijdragen in overeenstemming met het colofon van het Podium voor Bio-ethiek zijn van harte welkom. Voor suggesties en vragen kunt u zich wenden tot de redactie.

Artikelen bij voorkeur maximaal 1500 woorden, boekbesprekingen en verslagen van congressen, conferenties etc. maximaal 500 woorden.
Bij voorkeur geen voetnoten en geen uitgebreide literatuurlijst. Bijdragen kunt u per e-mail toesturen naar de contactpersoon van de redactie.

De redactie behoudt zich recht voor bijdragen te weigeren, of in te korten.

1 thought on “Instructie bijdragen

  1. Pingback: Oproep: Podiumbijdragen ‘Voltooid leven’ - Zorgethiek.nu

Comments are closed.