Preadviezen

Ieder jaar nodigt de vereniging één of meerdere wetenschappers uit om een preadvies te schrijven voor de jaarvergadering van de NVBe over een maatschappelijk actueel en wetenschappelijk uitdagend onderwerp op het terrein van de de humane en dierlijke bio-ethiek of de milieu-ethiek, waarbij de vereniging streeft naar onderwerpen die relevantie hebben op al deze deelterreinen.
De studies die aldus verschijnen worden ‘preadviezen’ genoemd, omdat zij onderwerp en aanleiding vormen voor de discussie tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de jaarvergadering en ook daarna bedoeld zijn als katalysator van verdergaande gedachtenwisseling in wetenschap en maatschappij.

De preadviezen hebben niet de status van een officieel advies van de NVBe, omdat de vereniging als zodanig geen standpunten inneemt bij morele kwesties. Dat neemt niet weg dat de NVBe zich tot doel stelt aan publieke en politieke discussies bij te dragen over morele vraagstukken. Het preadvies is hiervoor het middel bij uitstek.

Laatste Preadvies:

2016 Plicht tot Mantelzorg? (Pieter Dronkers en Frans Vosman) PDF

Overzicht preadviezen

Sinds 1995 publiceert de NVBe preadviezen over uiteenlopende onderwerpen:

1995 De natuur als argument in de ethiek (dr. Hub Zwart)
1996 Moeten wij gehandicapte levens voorkomen? Ethische implicaties van beslissingen over kinderen met een aangeboren of erfelijke aandoening (prof.dr. J.S. Reinders)
1997 De zorgstaat als bolwerk? (dr. M.J. Trappenburg)
1998 Omstreden biotechnologische Innovatie. Van publiek domein naar langetermijnbeleid (dr.dr.phil.ir.R. von Schomberg)
1999 Ethiek in commissie (dr. F. Brom, dr. M. Verweij, mr.drs. A. Huibers)
2000 Bekwaam genoeg. Wils(on)bekwaamheid in geneeskunde, gezondheidsrecht en gezondheidsethiek (dr. R.L.P. Berghmans)
2001 Tussen voeding en gezondheid: filosofische reflecties over Functional Foods (prof.dr. M. Korthals)
2003 Een passend einde (prof.dr. D. Willems)
2004 Slachtoffer of burger? Een essay over het nader gebruik van lichaamsmateriaal ten behoeve van genomics onderzoek (dr. Tjalling Swierstra)
2006 Dieren in Context (dr. Sjaak Swart)
2008 Gedraag je! Ethische aspecten van gedragsbeïnvloeding door nieuwe technologie in de gezondheidszorg (dr. Maartje Schermer)
2010 Sympathie over en weer. Waaruit bestaat de biologische basis van moraal? (dr. Cor van der Weele)
2013 Vaccinatie als voorbeeld van public health (dr. Marcel Verweij) PDF
2014 De rol van bio-ethiek bij wetsevaluaties PDF
2015 Van bioethiek naar biopolitiek (dr. Dirk Stemerding) PDF
2016 Mantelzorg en burgerplicht: Waarom een zorgzame samenleving om een zorgzame overheid vraagt (Pieter Dronkers en Frans Vosman) PDF
2017 Gezondheid in Meervoud: Ethiek van ‘One Health’ (Frank Meijboom en Joachim Nieuwland) PDF

Preadviezen zijn te bestellen door overmaking van € 12 plus € 2 verzendkosten naar girorekening 110086, t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, te Utrecht, onder vermelding van auteur en titel van het bestelde preadvies. Neemt u aub voor u geld overmaakt even contact op met de NVBe of het betreffende preadvies nog voorradig is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s